โปรแกรมการแข่งขันรายวัน:

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566
เวลา โปรแกรมการแข่งขัน ระหว่าง
09.00 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม A คณะบริหารธุรกิจฯ VS คณะวิทยาศาสตร์ฯ
10.30 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม B คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ
12.00 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม C โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
13.30 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม A คณะศิลปศาสตร์ VS สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ
15.00 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม B คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
16.30 น E-Sport-ประเภททีมผสม คู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม C คณะเทคโนโลยีสังคมฯ VS BYE
15.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีมเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
16.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีมเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
17.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีมเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะวิทยาศาสตร์ฯ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
16.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีมเดี่ยว หญิง รอบแบบพบกันหมด A คณะมนุษยศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
18.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีม 2 คน ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ
17.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีม 2 คน หญิง รอบแบบพบกันหมด A คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
19.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีม 2 คน ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
15.30 น วอลเลย์บอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A คณะมนุษยศาสตร์ฯ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
17.00 น วอลเลย์บอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS คณะวิทยาศาสตร์ฯ
18.00 น เซปักตะกร้อ-ประเภททีม 2 คน หญิง รอบแบบพบกันหมด A คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
13.30 น วอลเลย์บอล-ประเภททีม หญิง รอบแบ่งกลุ่ม A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
14.30 น วอลเลย์บอล-ประเภททีม หญิง รอบแบ่งกลุ่ม B คณะวิทยาศาสตร์ฯ VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ
14.30 น ฟุตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม C คณะศิลปศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10.00 น วอลเลย์บอลชายหาด-ประเภททีม ชาย รอบแบบพบกันหมด A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
18.00 น ฟุตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
11.00 น วอลเลย์บอลชายหาด-ประเภททีม ชาย รอบแบบพบกันหมด A คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS คณะบริหารธุรกิจฯ
09.00 น วอลเลย์บอลชายหาด-ประเภททีม หญิง รอบแบบพบกันหมด A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ VS คณะบริหารธุรกิจฯ
19.30 น ฟุตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
13.00 น บาสเกตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A คณะบริหารธุรกิจฯ VS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
14.30 น บาสเกตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะมนุษยศาสตร์ฯ VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ
16.00 น บาสเกตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A คณะเกษตรศาสตร์ฯ VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
17.30 น บาสเกตบอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะวิทยาศาสตร์ฯ VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
08.30 น ฟุตซอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ VS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
09.30 น ฟุตซอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม B คณะศิลปศาสตร์ VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10.30 น ฟุตซอล-ประเภททีม ชาย รอบแบ่งกลุ่ม C โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 VS คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 VS คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
09.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเกษตรศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะศิลปศาสตร์ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1
12.01 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 VS สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1
23.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะศิลปศาสตร์ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีสังคมฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ มือ 1 VS คณะศิลปศาสตร์ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะบริหารธุรกิจฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบ รองชนะเลิศ ไม่มี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
12.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบชิงชนะเลิศ ไม่มี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
11.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 2 VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มือ 1 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ มือ 1 VS คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 1
10.00 น เปตอง-ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง รอบแบ่งกลุ่ม สาย 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มือ 2 VS สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มือ 1
เวลา โปรแกรมการแข่งขัน ระหว่าง